AMALAN 5SThis is a featured page

AMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANG

Logo Amalan 5S telah dimenangi oleh PI Suwandi Bin Lidin dari Kumpulan Kenari dan telah dirasmikan pada 16 Febuari 2008

1. SEIRI - SISIH
2. SEITON - SUSUN
3. SEISO - SAPU
4.SEIKETSU - SERAGAM
5.SHITSUKE - SENTIASA AMAL

5S ialah 5 perkataan JEPUN yang merupakan amalan budaya dalam masyarakat Jepun.Ianya mula diperkenalkan di Singapura pada tahun 1986 dan telah diamalkan dengan jayanya disana.Amalan ini kemudiannya dipraktikkan di Malaysia ,Thailand , Korea , China , India , Indonesia , Sri Langka,Russia,Hungary,Poland,Bulgaria,Columbia,Uruguay,Brazil,Costa Rica dan Mexico.
Program 5S adalah amalan asas ke arah peningkatan produktiviti dan kualiti,kerana melalui penerapan amalan ini dalam budaya kerja seharian. 5S merupakan salah satu daripada sistem yang diamalkan di Pejabat Imigresen Malaysia,Limbang,Sarawak .Dengan adanya bangunan yang besar dan menarik ,Amalan 5s adalah perlu dipraktikan di kalangan warga Imigresen pejabat ini .Melalui surat daripada Y Bhg Datu Robert Lian (Pengarah Imigresen Negeri Sarawak) bertarikh 14 Mei 2007 Ruj IM.101/Q-A/591,bertajuk Program Kualiti JIM Sarawak Pelaksanaan Program Amalan 5S Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak adalah berkaitan.
Sejajar dengan itu Pejabat Imigresen Malaysia Bahagian Limbang telah menubuhkan Jawatankuasa Pemandu serta menubuhkan kumpulan sebanyak 3 kumpulan.Pejabat Imigresen Malaysia Bahagian Limbang telah mengadakan beberapa siri lawatan Amalan 5S ke beberapa tempat yang telah mengamalkan Amalan 5S sehingga mendapat Persijilan 5S bagi mendedahkan warga Imigresen kepada amalan 'housekeeping" yang diamalkan oleh rakyat Jepun. Pada 16.02.2008 telah berlangsungnya Majlis Pelancaran Amalan 5S bagi pejabat ini .Sejajar dengan itu ,pada masa kini ,Pejabat Imigresen Malaysia Bahagian Limbang menuju ke arah pencapaian Persijilan 5S pada 16.06.2008

OBJEKTIF

 • Membina budaya Kaizen di tempat kerja
 • Memupuk kerjasama melalui penyertaan semua
 • Menbina amalan kepimpinan di kalangan Warga IMM
 • Amalan 5S sebagai pemangkin kepada Program Peningkatan Kualiti yang lain

  POLISI

  KAMI WARGA IMIRESEN
  BERILTIZAM SENTIASA MENGAMALKAN
  AMALAN 5S SEBAGAI BUDAYA KERJA
  UNTUK MEWUJUDKAN PERSEKITARAN
  KERJA YANG
  BERSIH,SELESA DAN SELAMAT
  DISAMPING BEKERJASAMA
  UNTUK MENINGKATKAN MUTU
  PERKHIDMATAN YANG
  CEMERLANG,GEMILANG DAN TERBILANG
  MOTO

  "...............Jauh ubahnya...boleh kali ah............."
  Bermaksud: Suatu perubahan yang ketara dalan kerja-kerja harian dan ianya boleh dilakukan oleh seluruh warga IMM.

  IKRAR

  KAMI
  WARGA IMIGRESEN BAHAGIAN LIMBANG
  BERIKRAR
  BAHAWA KAMI AKAN SENTIASA
  MENGAMALKAN AMALAN 5S
  SEIRI-SISIH
  SEITON-SUSUN
  SEISO-SAPU
  SEIKETSU-SERAGAM
  SEITSUKE-SENTIASA AMAL
  DENGAN MEWUJUDKAN
  PERSEKITARAN KERJA YANG
  BERSIH,SELESA DAN SELAMAT
  DEMI
  MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN
  CEMERLANG,GEMILANG DAN TERBILANG
  LOGO 5S

  MERAH - Melambangkan semangat,komitmen yang tinggi dalam melaksanakan Amalan 5S serta semangat kerjasama yang ditunjukkan oleh setiap ahli kumpulan dalam menjayakan Amalan 5S
  PUTIH - Melambangkan keikhlasan dihati setiap Warga IMM serta ahli kumpulan dalam mewujudkan suasana kerja yang bersih,selamat dan teratur.
  ANAK PANAH - Melambangkan Amalan 5S adalah salah satu daripada budaya hidup setiap ahli kumpulan dan ianya sentiasa diamalkan serta pusingan yang tiada hentinya.

  JAWATANKUASA PEMANDU 5S


  PENAUNG
  Datu Robert Lian (Pengarah Imigresen Negeri Sarawak)

  PENGERUSI
  Tuan Abang Othman Bin Abang Mornie (Ketua Imigresen Bahagian Limbang)

  TIMBALAN PENGERUSI
  Tuan Romie Bin Geam

  PENYELARAS
  PPIT Ariffin Bin Rajab

  JKK PROMOSI
  PPIT Shahakamarullah Bin Abd Rahman

  JKK LATIHAN
  PI Suwandi Bin Lidin

  JKK AUDIT
  PI Haji Sulaiman Bin Haji Tahir

  SETIAUSAHA
  PIT Zuraya Binti Yusoff

  BENDAHARI
  Cik Belinda Yew Yieng Jiu

  KUMPULAN 5S

  AMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANG
  AMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANG
  AMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANG
  KUMPULAN LEBAH
  FASILITATOR :TPPI ROMIE BIN GEAM
  KETUA:PIT RUZAIMAH BNTI LEK
  AHLI:
  PI MUSZAKARIA - PI JONES
  PI SUFERI - PI LILY SURAINI

  PI NORMALA - PI EMILY
  PI ROBIANIMAH - PI SITI KURNIA
  PI ZULAIDAH
  KUMPULAN KENARI
  FASILITATOR:PI SULAIMAN BIN TAHIR
  KETUA:PAR ELLAURAN AK TUJANG
  AHLI:
  PIT ZURAYA - PPIT SHAHA
  PI SOPHIAN - PI SUWANDI
  PI HATIKAH - PUAN NORMALA
  EN NIZAM - CIK BELINDA
  PUAN PEH CHAI HONG
  KUMPULAN HELANG
  FASILITATOR: PI NAZARI BIN MOHD NAWEI
  KETUA: PI RASUNA BINTI MAUS
  AHLI:
  PPIT ARIFFIN - PI SUZIN
  PI VIVIAN - PI HASIMAH


  AMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANG AMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANG
  AMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANG AMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANG
  AMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANG AMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANG


  Lawatan Pra Audit Persijilan Amalan 5S oleh MPC Kuching 28 APRIL 2008
  AMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANGAMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANG
  AMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANGAMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANG

  The 'D' Day 09 Julai 2008-Lawatan Audit Persijilan Amalan 5S oleh Tuan Haji Mohamad Tajuddin Bin Abdullah
  AMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANGAMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANG
  AMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANGAMALAN 5S - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA LIMBANG  No user avatar
  scarlor76
  Latest page update: made by scarlor76 , Nov 7 2008, 2:53 AM EST (about this update About This Update scarlor76 Moved from: PERKHIDMATAN - scarlor76

  No content added or deleted.

  - complete history)
  Keyword tags: None
  More Info: links to this page
  There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.